Задавали ли сте си въпроса защо понякога се чувствате релаксирани, спокойни, в чудесно настроение, а минути след това сякаш нещо се случва и изпадате в състояние на превъзбуда или напрежение? Защо редувате усмивката с тревожни гримаси или скърцане със зъби, защо има дни, в които сякаш можете да направите всичко и нищо няма да ви се опре и други, в които сякаш нямате сили да се помръднете от леглото? И защо понякога заспивате веднага, с дълбок, хубав сън, от който се събуждате освежени и с нови сили в утрото, а друг път главата ви буквално бучи и не можете да заспите, колкото и да се опитвате, или се будите гледате тавана в тъмното с широко отворени очи? И защо понякога учите лесно, а друг път нищо не може да влезе в паметта, колкото и да я насилвате да ви послужи? И защо понякога имате чувството, че сте успели, щастливи, смислени и животът е хубав, а понякога - че сте просто в едно блато, от което няма измъкване и всяко нещо изисква усилие.

  Ако тези амплитуди са ви напълно непознати и винаги, през цялото време се чувствате добре и в състояние да постигнете онова, което искате да постигнете - си и да го насочвате в полезни посоки - в такъв случай нямате нужда от тази страница. Продължавайте да четете само ако имате познат с описаните по-горе проблеми, защото с този сайт можете да му помогнете.

  Ако пък амплитудите не са ви познати, защото мисленето ви функционира през цялото време на долната граница на енергията - и на практика никога не сте релаксирани, спокойни, никога не спите добре, никога нищо не можете да научите или да направите - или поне така ви се струва, че наистина никога, никога - това означава, че по рождение ли най-вероятно вследствие получената дресура и възпитаване в детството и несъзнавано провежданата упорита работа върху себе си в по-късни времена неудачно сте научили мозъка си да се движи в грешната посока и все да се опитва да завива натам - този сайт може да ви донесе някакво облегчение, но по вероятно ще имате нужда от някой, който да ви помогне лице в лице да се научите да мислите по друг начин.

За всички останали - някъде 90 % от хората в днешно време представяните тук програми могат да бъдат много полезни - продължавайте да четете надолу или още сега опитайте с първата програма за слушане от тази уникална серияChangeWaves e серия от програми за бърза промяна на състоянието на съзнанието със специална комбинация от глас, звук, музика и специално генерирани шумове за стимулиране на мозъчните вълни до желаната честота.


ChangeWaves e серия от програми за бърза промяна на състоянието на съзнанието със специална комбинация от глас, звук, музика и компютърно генерирани шумове за стимулиране на мозъчните вълни до желаната честота.

една преобладаваща честота

Още в най-дълбока древност хората са изследвали състоянията на съзнанието и начините да преминаваме от едно състояние в друго по собствена воля, когато това е полезно. Трите състояния на съзнанието - будното състояние, състоянието на сънуване и състоянието на сън без сънища са описани в един от най-старите достигнали до нас източници на знание за мястото на човека във вселената - Упанишадите. Да можеш да управляваш състоянието на съзнанието си, да владееш мозъчните си вълни и по този начин да оказваш влияние на околните и на всеобщата хармония в космоса, е основната задача на човека според йога и тя създава през хилядолетията стройна система за постигането на тази цел.

Съвременната наука и проведените в последните десетилетия изследвания потвърждават все повече разкритията на древните мъдреци: мозъкът ни, инструментът на нашето мислене, работи в един период от време на една преобладаваща честота - излъчва към околната среда и приема от нея енергия на тази честота, и редува едни честоти с други. Будното състояние, наричано още днес ниво на бета честотите е в границите между изключителния афект, възбуда и напрежение и спокойната делнична активност. Алфа честотите включват будното състояние в начало на преход, когато дясното полукълбо (или на езика на йога ида) започва да се активира. Една стъпка по-ниско е областта на тета, когато мозъчните честоти благоприятстват едновременното действие на двете полукълба - моментът на прехода, в който енергията тече в сушумна според йога. В делта лявото полукълбо е пасивно, няма активност към външния свят и вече сме в състоянието на сън без сънуване. 

Здравето, доброто самочувствие, силата, изобщо животът на всеки човек се решава от това дали съществува равновесие в преходите от едно състояние на съзнанието в друго. Във всеки от нас - както и във всичко материално във вселената - има вътрешен съвършен механизъм за редуване на циклите на активност и пасивност, на ден и нощ, на различните честоти на мозъчните вълни, което всъщност представлява баланса, хармонията в живота. Днес обаче много често пречим на работата на този механизъм, докато понякога дори се случва съвсем да го изкараме от релси. равновесие в преходите

Здравето, доброто самочувствие, силата, изобщо животът на всеки човек се решава от това дали съществува равновесие в преходите от едно състояние на съзнанието в друго. Във всеки от нас - както и във всичко материално във вселената - има вътрешен съвършен механизъм за редуване на циклите на активност и пасивност, на ден и нощ, на различните честоти на мозъчните вълни, което всъщност представлява баланса, хармонията в живота. Днес обаче много често пречим на работата на този механизъм, докато понякога дори се случва съвсем да го изкараме от релси. ChangeWaves e серия от програми за слушане, които да помогнат възстановяването на естествения ритъм на мозъчните вълни.

Всяка енергия във вселената има своя вибрация и ние възприемаме честотите на енергията на всичко около нас, както и излъчваме своите мозъчни честоти, без да си даваме дори сметка затова. Сигурно ви е добре познат фактът, че някой хора само с присъствието си ви карат да се чувствате добре, а други ви дразнят или са ви неприятни, дори сякаш да няма повод затова. Ние възприемаме честотите на мозъчните вълни на всеки около нас - представете си, че разполагаме с много чувствителни вградени антени затова - и предаваме на другите честотите на собствените си мозъчни вълни в момента - или това, което се нарича още вътрешното си състояние.

мозъчните вълни с всички сетива

Ако в момента честотите ни са близки с тези на човека до нас, чувстваме се добре с него, ако дисонансът е голям, има естествено отблъскване. Ние възприемаме честотите на мозъчните вълни с всичките си сетива - образите, светлината и цветовете имат своя честота, звуците и тоновете имат своя честота, допирът има своя честота, миризмите и вкусовете имат своя честота - и към това съвършенство на хармонията на енергията на планетата ние като разумни същества сме прибавили още честотата на музиката и на думите, с които общуваме с другите хора. Всичко това са инструменти, които могат да нарушат - или пък да върнат баланса на собствените ни мозъчни вълни. 

Днес науката доказва, че поставен под въздействието на определена честота на енергия за определено време, мозъкът ни има склонността да се пренастрои автоматично на тази честота. Ако мозъкът ни се свърже със сходна честота отвън и тя започне да се променя, вътрешно ние започваме да отговаряме на промяната като започваме автоматично да се напасваме, да променяме собствената си честота.

Гората например има съвсем други честоти на излъчване от оживената улица на големия град и - даваме ли си или не сметка затова - автоматично това че сме тук или там променя вътрешното ни състояние. Всеки шум в природата - от пеенето на птиците до шума на вятъра или течащата вода или скърцането на клоните, или на дъжда и бурята - има своя особена честота и свое особено предназначение в поддържането на общия ритъм на редуването на честотите. Същото може да се каже и за всеки цвят, и за всяка форма в природата - от тези на най-малкото цветенце до тези на облаците в небето и различните сезони. Човек дълго време е живял в тази среда и тя е била сигурно средство за поддържане на вътрешната му хармония. В последните десетилетия обаче това, уви, съвсем не е така. Съвременният живот ни откъсва от естествените механизми за настройване на мозъчните вълни и това поражда напрежение, стрес, болести.Любомир Розенщайн създава аудиопрограми за промяна на състоянията на съзнанието на български език вече години наред като използва вибрациите на глас, език и музика. Към това сега се добавят и специално генерираните шумове, за да бъде въздействието по-бързо и още по-отговарящо на нуждите на днешния ден.

връщането към естествения ритъм на редуване на мозъчните честоти е здраве

ChangeWaves са програми за слушане и връщане към естествения ритъм на редуване на мозъчните честоти. Невинаги днес можем да си позволим да оставим всичко и да се отпуснем срез лечебното въздействие на природата. Невинаги разполагаме с някой близо до нас, който е с добро вътрешно равновесие и може да ни го предаде с присъствие, усмивка, разговор. Невинаги имаме времето, а и търпението да извършим необходимата физическа промяна - упражнения, начин на дишане, която ще позволи на мозъка да превключи и постепенно да започне да възстановява естествения баланс на редуване на енергиите. Невинаги сме готови до освободим необходимото пространство на вътрешния лечебен процес - например чрез гладуване или определена диета, за да можем да го задействаме отново. 

Вместо това посягаме понякога към бързи средства, които само като че ли помагат, но всъщност задълбочават вече програмираната дисхармония. Така например алкохолът или приспивателните и най-общо успокоителните медикаменти след дълъг ден на стрес и превъзбуда като че ли помагат на мозъка ни да превключи, но всъщност отучват още повече мисленето ни да следва естествения ритъм на енергийните вълни от само себе си и още повече ни отдалечават от възможността да постигнем вътрешен баланс. Още повече ни лишават от контрол.

До управляваш сам мисленето си означава да бъдеш свободен. ChangeWaves са малки, бързи, ефективни помощни средства към тази свобода. Всяка от тези програми има точно определена функция - да ви съпровожда към определена област от честоти на мозъчните вълни. Това се постига с изкуствено генерирани шумове по компютърен път или чрез тъй наречените мозъчни машини вече от доста време, но новите програми са уникални с това, че съчетават стимулиращата сила на музикалните мотиви, на гласа и неговите модулации, на думите в българския език и изкуствено генерираните шумове и са предназначени специално за българския слушател. Любомир Розенщайн създава аудиопрограми за промяна на състоянията на съзнанието на български език вече години наред като използва вибрациите на глас, език и музика. Към това сега се добавят и специално генерираните шумове, за да бъде въздействието по-бързо и още по-отговарящо на нуждите на днешния ден.


преживейте по-спокойни дни, по-усмихнати вечери, по-добър сън - научете повече за себе си и своето мислене по един много релаксиращ и приятен начин - дайте си почивка от стреса и време за себе си - прочетете повече за първата програма от серията ChangeWaves - ChangeWave-Relax тук>>> и я поръчайте още сега >>>имайте по-спокойни дни, по-усмихнати вечери, по-добър сън - научете повече за себе си и своето мислене по един много релаксиращ и приятен начин - дайте си почивка от стреса и време за себе си  - прочетете повече за първата програма от серията ChangeWaves  - ChangeWave-Relax тук>>> и я поръчайте още сега >>>.

От автора на "Розовите очила на душата"  • ChangeWaves e серия от програми за бърза промяна на състоянието на съзнанието със специална комбинация от глас, звук, музика и компютърно генерирани шумове за стимулиране на мозъчните вълни до желаната честота.
  • ChangeWaves e серия от програми за слушане, които да помогнат възстановяването на естествения ритъм на мозъчните вълни
  • ChangeWaves са малки, бързи, ефективни помощни средства към свободата да управляваш мисленето си.
  • Любомир Розенщайн обединява в тези уникални програми своя 30- годишен опит в работата с променени състояния на съзнанието, резултатите от досегашните програми на Радио за личностно развитие ChangeWire, знанията си на йога-майстор, постиженията  на Невролингвистичното програмиране и съвременната компютърна техника.
  • опитайте още сега - прочетете повече за първата програма от серията ChangeWaves ChangeWave-Relax тук>>> и я поръчайте още сега >>>

Из отзивите за програмата ChangeWave-Relax

Спомням си може би първите 5 минути на слушане, отпуснах се и не съм усетила кога съм заспала. Музиката и гласът действат много релаксиращо, а сънят ми беше относително дълбок и не съм ставала от леглото, оценявам преживяването като особено полезно
Заспах преди програмата да е свършила и се събудих чак на сутринта - много дълбок и релаксиращ сън
През деня бях под изключителен стрес заради крайни срокове и очаквах да не успея да заспя изобщо, независимо че стрес-факторите вече нямаха влияние. По принцип се будя относително лесно под влияние на външни фактори, но сега сънят ми беше абсолютно непробуден.
имах ужасен ден, но спах страхотно, много сънувах, но хубави неща и се събудих спокойна и щастлива
Чувствам се много добре и отпочинала сутрин след събуждане, въпреки че работата ми е изключително стресова и напрегната.